Legislativa

  1. Příspěvek na zvláštní pomůcku najdete na stránkách Integrovaného portálu MPSV
    Odkaz: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka
  2. Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku - Formuláře
    Odkaz: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/form/OZPPnZP.jsp

Zákony

  • zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů