Vítejte na stránkách Cechu MOBILITY!

Cech MOBILITY (dále jen Cech) byl založen 12. 4. 2012 jako samostatná, nezávislá, dobrovolná organizace spolkového a cechovního charakteru, která nepodléhá žádnému státnímu či jinému orgánu, a která sdružuje právnické a fyzické osoby (OSVČ) a subjekty hájící zájmy osob se sníženou možností pohybu a orientace, přičemž plní funkci určitého koordinačního centra, aniž by zasahoval do podnikatelských pravomocí a aktivit svých členů.


Poslání

Hlavním posláním cechu je pomoc při prosazování společných zájmů jeho členů a zájmů osob se sníženou možností pohybu a orientace a jejich potřeb. Dále pak, provádět poradenství, propagaci a osvětu na veřejnosti o aktuálních možnostech a způsobech řešení při odstraňování architektonických bariér - bezbariérovosti.


Kontakt

Cech MOBILITY z.s.
Pražská 810/16
102 00 Praha 15-Hostivař

více

Cech - obecně v kontextu historie

Cech je řemeslnické sdružení, které hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek, a to již v období středověku. Cech v historii plnil též funkce reprezentativní, náboženské a sociální.

V cechu byli řemeslníci sdružováni podle jednotlivých oborů, ale velmi časté bylo spojování více řemesel do jednoho cechu, například cech ševců a obuvníků, mlynářů a perníkářů, zedníků a kameníků, krejčích a soukeníků, nebo cech kolářů, bednářů a hrnčířů. V menších městech se takto spojovala do jednoho cechu někdy i velmi různorodá řemesla.

více


Dny MOBILITY Brno 2022

Určeno pro: Pracovníky Úřadu práce ČR a odbornou veřejnost
Pořádá: Cech MOBILITY z.s. ve spolupráci s Úřadem práce ČR a pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí
Dne: čtvrtek 8. září 2022 a pátek 9. září 2022, od 8,00 do 17,00 hodin
(shodný program pro oba dva dny)
Místo konání: BVV, Výstaviště 1, 603 00 Brno, pavilon A2

více

Dny MOBILITY Brno 2022

Dny MOBILITY Praha 2019

Ve čtvrtek 4. a pátek 5. 4. 2019 pořádáme společně s Úřadem práce ČR Dny MOBILITY v Praze.

Video pozvánka

Dny MOBILITY Praha 2019

Stránka 1 z 8  > >>