Vítejte na stránkách Cechu MOBILITY!

Cech MOBILITY (dále jen Cech) byl založen 12. 4. 2012 jako samostatná, nezávislá, dobrovolná organizace spolkového a cechovního charakteru, která nepodléhá žádnému státnímu či jinému orgánu, a která sdružuje právnické a fyzické osoby (OSVČ) a subjekty hájící zájmy osob se sníženou možností pohybu a orientace, přičemž plní funkci určitého koordinačního centra, aniž by zasahoval do podnikatelských pravomocí a aktivit svých členů.


Poslání

Hlavním posláním cechu je pomoc při prosazování společných zájmů jeho členů a zájmů osob se sníženou možností pohybu a orientace a jejich potřeb. Dále pak, provádět poradenství, propagaci a osvětu na veřejnosti o aktuálních možnostech a způsobech řešení při odstraňování architektonických bariér - bezbariérovosti.


Kontakt

Cech MOBILITY z.s.
Ovenecká 315/32
170 00 Praha 7

více

Cech - obecně v kontextu historie

Cech je řemeslnické sdružení, které hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek, a to již v období středověku. Cech v historii plnil též funkce reprezentativní, náboženské a sociální.

V cechu byli řemeslníci sdružováni podle jednotlivých oborů, ale velmi časté bylo spojování více řemesel do jednoho cechu, například cech ševců a obuvníků, mlynářů a perníkářů, zedníků a kameníků, krejčích a soukeníků, nebo cech kolářů, bednářů a hrnčířů. V menších městech se takto spojovala do jednoho cechu někdy i velmi různorodá řemesla.

více


Dny MOBILITY Praha 2019

Ve čtvrtek 4. a pátek 5. 4. 2019 pořádáme společně s Úřadem práce ČR Dny MOBILITY v Praze.

Video pozvánka

Dny MOBILITY Praha 2019

Den MOBILITY Brno 2018

Ve čtvrtek 19. a pátek 20. 4. 2018 pořádáme společně s Úřadem práce ČR Den MOBILITY v Brně.
Den MOBILITY Brno 2018

Stránka 1 z 7  > >>