Plán akcí

Výstava dny MOBILITY 2024

Datum: 23 Květen 2024 08:00 do 24 Květen 2024 17:00

Zvláštní pomůcky pro osoby se zdravotním postižením v legislativě a praxi

Pořadatel: Cech MOBILITY z.s.
pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu práce ČR
Datum konání: čtvrtek 23. května 2024 a pátek 24. května 2024 od 8,00 do 17,00 hodin
(shodný program po oba dva dny)
Místo konání: PVA EXPO Praha, Beranových 667, 199 00 Praha 9- Letňany
(kongresový sál a foyer mezi 3. a 4. halou – vstup D)

Určeno pro: Pracovníky ÚPČR, MPSV, ČSSZ a odbornou veřejnost


PROGRAM
08:00 – 09:00 Prezence účastníků při vstupu do pavilonu
Kongresový sál
09:00 – 09:15 Slavnostní zahájení Dnů MOBILITY
09:15 – 10:15 Přednáška - Zvláštní pomůcky určené osobám s vadou nosného nebo pohybového ústrojí
(Cech MOBILITY - Michal Srp)
10:15 – 11:00 Přestávka, coffee break, prohlídka expozic
11:00 – 11:30 Přednáška - Speciální úpravy automobilů a zádržné systémy (CanoCar - Jiří Vaverka,
PATRON Bohemia - Petr Kotík)
11:30 - 12:00 Přednáška - Zvláštní pomůcky určené osobám se sluchovým postižením
(Unie neslyšících Brno - Ivan Poláček)
12:00 - 13:30 Přestávka - Oběd a prohlídka expozic
13:30 - 14:20 Přednáška - Specifika komunikace a zvláštní pomůcky určené osobám se zrakovým
postižením (Tyflokabinet - Michal Jelínek, Tyfloservis – Michal Šíma)
14:20 - 15:00 Přestávka, coffee break, prohlídka expozic
14:30 - 15:00 Předání osvědčení o účasti na vzdělávací akci
15:00 - 15:15 Závěrečné slovo
15:15 - 17:00 Neformální část, prohlídka expozic
17:00 Ukončení Dne MOBILITY, uzavření prostor.
Foyer
08:00 – 17:00 Prezentační výstava zvláštních pomůcek pro osoby s pohybovým, sluchovým a zrakovým
postižením a úprava automobilů pro osoby s pohybovým postižením


Kontaktní osoby – GŘÚP ČR: Romana Kebzová, tel. 950 180 616, Milena Průžková, tel. 950 180 617
Cech MOBILITY: Jiří Vybíral, tel. 606 620 123, Štěpán Matýs, tel. 724 228 175, www.cechmobility.cz

Místo:

Beranových 667
199 00 Praha